مهران محمدی امین2024-03-05 08:10:11


مردم چرا باید مالیات بدهند د حالی که دولت خدمات نمی دهد و پول شان را خرج چیزهایی می کند که قبول ندارند؟ هرجا پول کم می آورند مالیات را زیاد می کنند

مردم چرا باید مالیات بدهند د حالی که دولت خدمات نمی دهد و پول شان را خرج چیزهایی می کند که قبول ندارند؟/ هرجا پول کم می آورند مالیات را زیاد می کنند اقتصاد کلاندر سال‌های اخیر و به علل گوناگون منابع مالی دولت کاهش یافته در مقابل هزینه‌های دولتی نه تنها کمتر نشده که بیشتر هم شده است

به گزارش خبرآنلاین در نتیجه برای تامین منابع مالی مجبور شده‌اند به شیوه‌های دیگر متوسل شوند.

روزنامه اعتماد نوشت:مولدسازی یا فروش ثروت یکی از این شیوه‌ها است که طبعا محدود است و پس از آن به مالیات متوسل شده‌اند.

تنها منبعی که به نظر پایدار و نامحدود می‌آید مالیات است.

مالیات از مردمی می‌گیرند که اعتقاد و عادت به پرداخت ندارند و مالیات را دولتی می‌گیرد که به الزامات آن پایبند نیست.

رعایت پاسخگویی، شفافیت و عقلانیت در خرج کردن مالیات ازسوی دولت، الزامات گرفتن آن هستند.

دولتی که هنوز کوچک‌ترین پاسخی به فساد چای دبش نداده چگونه انتظار دارد که مردم و صاحبان درآمد با رغبت کافی مالیات پرداخت کنند؟


بازنشر : خبرآنلاین

برچسب‌ها

-

مالیات

-

فرارمالیاتی

-

هزینه

-