مهران محمدی امین

مشاوره و مدیریت توسعه بازار


بزرگ شدن، لازمه یک کسب و کار است، نه آنکه نیاز به ثروت و نام داشته باشد، بلکه باید به پایداری و امنیت کسب و کار فکر کنیم. توسعه بازار یک فرآیند بزرگ و همیشه جاری است که یک کسب و کار برای امنیت و پایداری باید به آن فکر کند.

پرسش های متداول درباره مشاوره و مدیریت توسعه بازار


مشاوره و توسعه مدیریت