مهران محمدی امین2023-07-11 11:42:12


معافیت‌های‌ مالیاتی تولید بیشتر شده است

ایرنا/ وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: هدف اصلی دولت، شناسایی فراریان بزرگ مالیاتی بوده است و در همین راستا حتی مالیات ۵۰ درصد از مشاغل و اصناف کشور صفر بوده و از پرداخت مالیات معاف شده‌اند که این اقدام قطعا به مذاق فراریان مالیاتی خوش نمی‌آید. وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روز ۱۲ تیر ماه روزنامه کاروکارگر با عنوان «بیش از ۲۰ مورد مالیات و هزینه جدید به سبد زندگی مردم تحمیل کرده‌اند» توضیح داد: نظام‌مند شدن درآمدهای مالیاتی با تکیه بر شناسایی فراریان مالیاتی و اخذ مالیات از آنها به منظور برقراری عدالت مالیاتی از رویکردهای اصلی دولت سیزدهم بوده و به همین منظور تلاش کرد تا اشخاصی که درآمدهای بالایی دارند؛ اما تاکنون مالیات ناچیزی پرداخت کرده‌اند یا اصلاً مالیاتی پرداخت نکرده‌اند، شناسایی کند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: هدف اصلی دولت، شناسایی فراریان بزرگ مالیاتی بوده است و در همین راستا حتی مالیات ۵۰ درصد از مشاغل و اصناف کشور صفر بوده و از پرداخت مالیات معاف شده‌اند که این اقدام قطعا به مذاق فراریان مالیاتی خوش نمی‌آید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روز ۱۲ تیر ماه روزنامه کاروکارگر با عنوان «بیش از ۲۰ مورد مالیات و هزینه جدید به سبد زندگی مردم تحمیل کرده‌اند» توضیح داد: نظام‌مند شدن درآمدهای مالیاتی با تکیه بر شناسایی فراریان مالیاتی و اخذ مالیات از آنها به منظور برقراری عدالت مالیاتی از رویکردهای اصلی دولت سیزدهم بوده و به همین منظور تلاش کرد تا اشخاصی که درآمدهای بالایی دارند؛ اما تاکنون مالیات ناچیزی پرداخت کرده‌اند یا اصلاً مالیاتی پرداخت نکرده‌اند، شناسایی کند.

اما به نظر می‌رسد که این اقدام دولت به مذاق برخی از منتقدان خوش نیامده است.

بازار در حالی که سازمان امور مالیاتی با اقدامات مختلف از جمله سامانه مودیان و استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات، توانست به رکورد ارائه ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار اظهارنامه ۱۰۰ دست یابد و این رخداد بدون فشار بر مودیان انجام شد و حتی مودیان از این اقدامات استقبال کردند، دولت به صورت همزمان برنامه‌ریزی مدونی داشت تا برای کارمندان و کارگران پایه مالیاتی جدیدی وضع نشود و حتی در دولت سیزدهم مالیات تولیدکنندگان ۷ درصد نیز کاهش یافت.

در حقیقت دولت سیزدهم در حوزه مالیاتی رویکرد خود را برقراری عدالت مالیاتی قرار داد تا مالیات فقط و فقط از کارمندان، کارگران و تولیدکنندگان اخذ نشود و فراریان بزرگ مالیاتی نیز متناسب با درآمد واقعی خود، مالیات بپردازند؛ بنابراین بیان جملاتی مانند «تحمیل هزینه جدید به سبد زندگی مردم» برای رویکرد دولت سیزدهم کاملاً در راستای انحراف اذهان عمومی است.

همچنین آمار سازمان امور مالیاتی نیز حاکی از این است که مالیات ۵۰ درصد از مشاغل و اصناف کشور صفر بوده و از پرداخت مالیات معاف شده‌اند و ۸۰ درصد اصناف و مشاغل مالیاتی کمتر از ۱۰ میلیون تومان در سال پرداخت می‌کنند.

بر اساس این گزارش، در همین حال حدود ۴ میلیون پرونده مالیاتی اصناف در سال ۱۴۰۱ صفر بوده و یک میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده مالیاتی بین صفر تا ۵ میلیون تومان داشته‌اند و تنها ۶۳۱ هزار پرونده مالیات بالاتر از ۳۰ میلیون تومان داشته‌اند.


بازنشر : آخرین خبر