2023-01-14 16:56:06


معافیت مالیاتی برای شرکت‌های بزرگ

اکو ایران/ سیاوش ملکی فر معاون توسعه صندوق نوآوری ریاست جمهوری می گوید: در سالهای اخیر یک اتفاق خوب در زمینه حمایت استارت آپ ها افتاده است و آن همان حمایت های مالی سیاستگذار از طربق ماده 11 قانون جهش تولید است. او اعلام میکند: براساس بندهای از این ماده درصورتی که شرکت بزرگی بر شرکت کوچکی سرمایه گذاری کند تا 30 درصد مبلغ سرمایه گذاری می تواند از اعتبار مالیاتی بهره ببرد.

سیاوش ملکی فر معاون توسعه صندوق نوآوری ریاست جمهوری می گوید: در سالهای اخیر یک اتفاق خوب در زمینه حمایت استارت آپ ها افتاده است و آن همان حمایت های مالی سیاستگذار از طربق ماده 11 قانون جهش تولید است.

او اعلام میکند: براساس بندهای از این ماده درصورتی که شرکت بزرگی بر شرکت کوچکی سرمایه گذاری کند تا 30 درصد مبلغ سرمایه گذاری می تواند از اعتبار مالیاتی بهره ببرد.

او می افزاید: اگر شرکتها بزرگ در صندوق های جسورانه سرمایه گذاری کنند ، تا 30 درصد از معافیت مالیاتی بهره مند خواهند شد.

.


بازنشر : آخرین خبر