2023-02-19 22:55:06


معافیت مالیاتی درآمد شهرداری‏‌ها از محل دریافت بهای خدمات اتباع

رییس کل سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه ای، عدم شمول مالیات نسبت به درآمد شهرداری‏ ها از محل دریافت بهای خدمات اتباع غیر ایرانی را ابلاغ کرد.

داوود منظور با صدور بخشنامه‌ای، عدم شمول مالیات نسبت به درآمد شهرداری‌ها از محل دریافت بهای خدمات اتباع غیر ایرانی پیرامون موضوع بند (۳) ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقیم را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

در بخشنامه ابلاغی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خطاب به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور آمده است: نظر اکثریت اعضای شورای‌عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۵-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ در خصوص «عدم شمول مالیات نسبت به درآمد شهرداری‌ها از محل دریافت بهای خدمات اتباع غیرایرانی» در اجرای قسمت اخیر بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات‌های مستقیم برای اطلاع و اجرا ابلاغ می‌شود: «به طور کلی حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداری‌ها و درآمدهای ناشی از فعالیت‌هایی که عیناً مشمول مقررات مالی حقوق و عوارض قانونی باشد، نباید جز اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود.

با عنایت به نامه شماره ۲۴۶۰۶ /۳۸/۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۷ اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی، وجوه دریافتی از اتباع غیرایرانی به استناد بند (۱۶) ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ با اصلاحات بعدی آن و تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷ و اصلاحیه‌های بعدی آن، توسط شورای اسلامی شهر مربوط تصویب و توسط شهرداری محل وصول می‌شود و همچنین با توجه به اینکه وجوه مزبور از مصادیق فهرست عناوین درآمدهای شهرداری‌های کشور از محل عرضه کالا و ارائه خدمات (موضوع فهرست اعلامی ضمیمه دستورالعمل نحوه رسیدگی به مقررات تبصره (۷) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷) است، لذا با توجه به مراتب فوق، وجوه یادشده واجد وصف عنوان «عوارض» بوده و با خروج از عنوان «درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی» موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات بعدی، مالاً مشمول مالیات بر درآمد قانون اخیرالذکر نخواهد بود».


بازنشر : مهر

برچسب‌ها     شهرداری     اتباع خارجی     معافیت مالیاتی