2023-08-07 14:41:06


معافیت های مالیاتی تبعیض آمیز  چند برابر مالیات کارمندان و کارگران

آخرین خبر/ در گفتگوی  ثریا با  وزیر اقتصاد از رانت قانونی شرکت‌های بزرگ فولادی و انرژی و پتروشیمی و. .

در گفتگوی  ثریا با  وزیر اقتصاد از رانت قانونی شرکت‌های بزرگ فولادی و انرژی و پتروشیمی و.

.

.

در گرفتن بخشودگی مالیاتی چند ده هزار میلیارد تومانی انتقاد کردیم.

مثلا فولاد_مبارکه سال ۱۴۰۰،  ۲۲ همت معافیت مالیاتی گرفته از سود ۱۱۴ همتی‌اش.


بازنشر : آخرین خبر