مهران محمدی امین2022-11-26 15:34:46


معاون سازمان مالیاتی: چون آمار نداریم، نمی‌توانیم مالیات بگیریم

نوداقتصادی/ سعید توتونچی، معاون سازمان امور مالیاتی گفت: ۲. ۵ میلیون خانه خالی داریم و می خواهیم با ابزار مالیاتی آن را از کالایی برای سوداگری خارج کنیم ولی نمی‌توانیم آن را اجرا کنیم چون اطلاعات نداریم.

نوداقتصادی/ سعید توتونچی، معاون سازمان امور مالیاتی گفت: ۲.

۵ میلیون خانه خالی داریم و می خواهیم با ابزار مالیاتی آن را از کالایی برای سوداگری خارج کنیم ولی نمی‌توانیم آن را اجرا کنیم چون اطلاعات نداریم.

باید همه اطلاعات مالکین مسکن در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد تا بتوانیم این سیاست را اجرا کنیم.

یک سازمان و دستگاهی وجود ندارد تا به ما بگوید چقدر خودروی لوکس در کشور داریم.


بازنشر : آخرین خبر