2022-12-11 13:13:11


موافقت مجلس با کلیات لایحه معافیت واردات مواد اولیه دارویی از مالیات بر ارزش افزوده

ایسنا/نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را به تصویب رساندند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز ( یکشنبه) مجلس، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک فوریتی معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را بررسی کرده و در نهایت با ۱۶۰ رای موافق کلیات این لایحه را به تصویب رساندند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را به تصویب رساندند.نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز ( یکشنبه) مجلس، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک فوریتی معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را بررسی کرده و در نهایت با ۱۶۰ رای موافق کلیات این لایحه را به تصویب رساندند.قرار است جزئیات این لایحه در جلسات آتی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
بازنشر : آخرین خبر