2023-02-26 18:53:07


موضوع مربوط به «مالیات واحدهای لوکس» برای رفع ابهام به کمیسیون تلفیق برگشت

ایسنا/ نمایندگان مجلس شورای اسلامی با نظر رییس مجلس، موضوع مربوط به «مالیات واحدهای لوکس» را برای رفع ابهام به کمیسیون تلفیق بودجه برگرداندند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه)، و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ، بند «ذ» تبصره ۶ لایحه را بررسی کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با نظر رییس مجلس، موضوع مربوط به «مالیات واحدهای لوکس» را برای رفع ابهام به کمیسیون تلفیق بودجه برگرداندند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه)، و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ، بند «ذ» تبصره ۶ لایحه را بررسی کردند.

در جزء یک بند «ذ» تبصره ۶ آمده است که واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مجاز با احتساب عرصه و اعیان و زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی – اداری و تجاری در محدوده شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که ارزش روز آنها بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال می‌باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در ۱۰۰۰ می‌باشد.

بازار هنگام بررسی این جزء، محمدمهدی مفتح پیشنهاد داد که «واحدهای مسکونی» از این قسمت حذف شود که نمایندگان نیز با این پیشنهاد موافقت کردند.

به دنبال حذف عبارت «واحدهای مسکونی» از این بند لایحه بودجه، محمد باقر قالیباف تصریح کرد: با حذف واحدهای مسکونی از این بند عملا ابهاماتی ایجاد شده است چرا که اکنون ویلاهای غیرمجاز مالیات نمی‌دهند و ما در اینجا با اخذ مالیات برای باغ ویلاهای مجاز عملا آنها را جریمه می‌کنیم از سوی دیگر در این مصوبه ذکر شده که در شهرهای بالای یکصد هزار نفر که اکثر باغ ویلاها در شهرهای کوچک هستند.

رییس مجلس ادامه داد: بنابراین این بند از بودجه را به کمیسیون ارجاع می‌دهیم تا ابهامات آن رفع شود.


بازنشر : آخرین خبر