نتایج مرتبط با جستجوی شما :

نرم افزار

نرم افزار متون عمومي چهارشنبه جهت استفاده بهینه از سامانه آموزش الکترونیکی نصب نرم افزارهای زیر ضروری می باشد مرورگر برای اندروید حجم مگابایت نرم افزار برای اندروید حجم مگابایت مرورگر موزیلا نرم افزار حجم مگابایت نرم افزار حجم مگابایت نرم افزار برای حجم مگابایت تست عملکرد صحیح نرم افزار ها راهنمای استفاده از کلاس الکترونیکی بدلیل ارتقای سامانه، نصب نرم افزارهای فوق برای کلیه کاربران ضروری است لطفا تنها از مرورگر بروز استفاده نمائید، استفاده از سایر مرورگرها توصیه نمی شود دروس الکترونیکی ساعت پس از انتخاب واحد در سامانه گلستان، به وارد می شوند دانشجویان محترم می توانند، درصورت بروز مشکل بعد از مهلت یاد شده، مشکل خود را از طریق ایمیل پیگیری نمایند بيشتر خانه بازگشت اجرا با پورتال سازمانی سیگما مهمان