مهران محمدی امین



2023-05-31 14:22:08


هشدار به فراریان مالیاتی

باشگاه خبرنگاران/ فراریان مالیاتی زیر ذره بین سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرند. رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که فعالان اقتصادی نمی‌توانند با روش‌هایی مثل کارت به کارت از مالیات فرار کنند.

فراریان مالیاتی زیر ذره بین سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرند.

رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که فعالان اقتصادی نمی‌توانند با روش‌هایی مثل کارت به کارت از مالیات فرار کنند.

این سازمان برای اجرای عدالت مالیاتی بین تمام اقشار جامعه، با همکاری بانک مرکزی رفتارهای تجاری حساب‌های شخصی را بررسی می‌کند.


بازنشر : آخرین خبر