2023-01-12 13:00:04


همه مالیات ها در بودجه ۱۴۰۲

اقتصاد آنلاین/در لایحه بودجه ۱۴۰۲ که روز گذشته از سوی دولت به مجلس تقدیم شد، مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی مشخص شده است.  در لایحه بودجه ۱۴۰۲ که امروز از سوی دولت به مجلس تقدیم شد، مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی مشخص شده است.

اقتصاد آنلاین/در لایحه بودجه ۱۴۰۲ که روز گذشته از سوی دولت به مجلس تقدیم شد، مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی مشخص شده است.

 در لایحه بودجه ۱۴۰۲ که امروز از سوی دولت به مجلس تقدیم شد، مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی مشخص شده است.

بر این اساس، افرادی که درآمد ماهانه آنها کمتر از ۷ میلیون تومان است، معاف از مالیات هستند.

البته باید در لایحه بودجه ۱۴۰۲ به عبارت «نسبت به مازاد» توجه کرد.

علاوه بر نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی، مهم‌ترین تبصره‌های مربوط به مالیات در لایحه بودجه ۱۴۰۲ کدامند؟


بازنشر : آخرین خبر