2023-05-29 14:05:15


واردات از مناطق ویژه مشمول مالیات ارزش افزوده است

ورود محصول از مناطق ویژه تولید و صادرات گلخانه ای به سرزمین اصلی مشمول مقررات واردات و مالیات ارزش افزوده خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه هفتم توسعه ابلاغ شد و در فصل ۱۰ این برنامه دستورالعمل‌هایی در راستای تأمین امنیت غذایی تدوین شده که متولی آن وزارت جهاد کشاورزی است.

ماده ۱۵۶ به دولت اجازه داده در طول سال‌های برنامه نسبت به تأسیس مناطق ویژه تولید و صادرات گلخانه‌ای بزرگ مقیاس اقدام کند.

این مناطق تابع کلیه مقررات مناطق ویژه بوده و ورود محصول از این مناطق به سرزمین اصلی مشمول مقررات واردات و مالیات ارزش افزوده خواهد بود.


بازنشر : مهر

برچسب‌ها     برنامه هفتم توسعه     امنیت غذایی     مالیات بر ارزش افزوده