2023-07-22 22:17:41


واکنش سازمان مالیاتی به برگه تشخیص‌های ۱۰۰ هزار میلیاردی برای سپرده‌های بانکی

تسنیم/ سازمان امور مالیاتی در پاسخ به مطلبی با عنوان «سازمان مالیاتی علیه سپرده‌های مردم در بانک‌ها به ناحق 100 هزار میلیارد برگه تشخیص صادر کرده؛ این کار دست بردن در جیب سپرده گذاران بانکی است» مستند به اظهارات کوروش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان و رئیس شورای‌عالی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی که ناظر به اجرای تبصره (5) ماده (4) قانون جهش تولید مسکن بود، توضیحاتی ارائه کرد.  .

سازمان امور مالیاتی در پاسخ به مطلبی با عنوان «سازمان مالیاتی علیه سپرده‌های مردم در بانک‌ها به ناحق 100 هزار میلیارد برگه تشخیص صادر کرده؛ این کار دست بردن در جیب سپرده گذاران بانکی است» مستند به اظهارات کوروش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان و رئیس شورای‌عالی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی که ناظر به اجرای تبصره (5) ماده (4) قانون جهش تولید مسکن بود، توضیحاتی ارائه کرد.

 


بازنشر : آخرین خبر