مهران محمدی امین2023-11-13 12:58:55


واگذاری اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی کوچک به استان‌ها

تسنیم/اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی کوچک به مدیران کل امور مالیاتی استان‌ها واگذار شد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی از واگذاری اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی کوچک به مدیران کل امور مالیاتی استان‌ها خبر داد.

اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی کوچک به مدیران کل امور مالیاتی استان‌ها واگذار شد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی از واگذاری اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی کوچک به مدیران کل امور مالیاتی استان‌ها خبر داد.

سید محمدهادی سبحانیان با اشاره به برداشته شدن گامی دیگر در حمایت از مودیان کوچک،  نوشت: اختیار بخشودگی 100 درصدی جرایم قابل بخشش و تقسیط بلندمدت (24 ماهه) بدهی مودیان کوچک که تا تاریخ 1402/10/15 با پذیرش مالیات تعیین شده از فرآیند دادرسی خارج شوند، به مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور تفویض شد.


بازنشر : آخرین خبر