2023-01-03 10:53:05


وصول ۳۷۷ هزار میلیارد تومان مالیات در ۹ ماه امسال

ایرنا/رییس گروه برنامه‌ریزی و آمارهای سازمان مالیاتی کشور گفت: ۳۷۷ هزار و ۶۸۴ میلیارد تومان در ۹ ماه امسال درآمد مالیات‌های مستقیم، کالا و خدمات وصول شد. «مجتبی امیری» سه‌شنبه شنبه اظهار داشت: این وصولی مالیات نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۲۶۳ هزار و ۵۵۹ میلیارد تومان بوده است رشد ۴۳ درصدی را نشان می‌دهد.

رییس گروه برنامه‌ریزی و آمارهای سازمان مالیاتی کشور گفت: ۳۷۷ هزار و ۶۸۴ میلیارد تومان در ۹ ماه امسال درآمد مالیات‌های مستقیم، کالا و خدمات وصول شد.«مجتبی امیری» سه‌شنبه شنبه اظهار داشت: این وصولی مالیات نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۲۶۳ هزار و ۵۵۹ میلیارد تومان بوده است رشد ۴۳ درصدی را نشان می‌دهد.وی افزود: مجموع درآمدهای مالیات‌های مستقیم و کالا و خدمات در همین مدت به ۱۲۰ هزار و ۳۴ میلیارد تومان بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۷۸ هزار و ۷۲ میلیارد تومان بود با رشد ۵۴ درصدی همراه بود.رییس گروه برنامه ریزی و آمارهای سازمان مالیاتی کشور به وصول درآمدهای مالیاتی از اشخاص حقوقی اشاره کرد و گفت: در ۹ ماه امسال ۱۷۱ هزار و ۴۷۸ میلیارد تومان مالیات از این بخش وصول شد.وی ادامه داد: امسال شاهد رشد ۷۱ درصدی در وصولی مالیات از اشخاص حقوقی نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستیم این در حالی است که در ۹ ماه سال گذشته ۱۰۰ هزار و ۴۴۵ میلیارد تومان مالیات از اشخاص حقوقی دریافت شد.کاهش ۵ درصدی مالیات بر درآمدامیری از کاهش ۵ درصدی مالیات بر درآمدهای خبر داد و گفت: در این بخش از ابتدای امسال تا آذرماه، ۷۰ هزار و ۵۰۳ میلیارد تومان مالیات وصول شده که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۷۴ هزار و ۱۷۴ میلیارد تومان بوده است کاهش را نشان می دهد.به گفته وی، وصولی مالیات بر ثروت ۴۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد یافته است.رییس گروه برنامه ریزی و آمارهای سازمان مالیاتی کشور عنوان کرد: وصول مالیات‌های مستقیم در ۹ ماه امسال رشد ۳۹ درصدی داشته است وصول مالیات در این بخش به ۲۵۷ هزار و ۶۴۹ میلیارد تومان رسید.
بازنشر : آخرین خبر