2022-12-03 10:47:57


پنج اقدام وزارت صمت برای بهبود کسب و کار

صدا و سیما/وزیر صنعت، معدن و تجارت از توجه ویژه دولت به دارایی‌های نامشهود یا کسب و کار‌ها خبر داد. فاطمی امین در جشن اختتامیه فصل سوم برنامه تلویزیونی میدون شبکه ۳ که با حضور کارآفرینان نوآور در سالن همایش‌های برج میلاد تهران برگزار شد گفت: ثروت کشور‌ها به ۴ بخش تقسیم می‌شود دارایی خارجی.

صدا و سیما/وزیر صنعت، معدن و تجارت از توجه ویژه دولت به دارایی‌های نامشهود یا کسب و کار‌ها خبر داد.فاطمی امین در جشن اختتامیه فصل سوم برنامه تلویزیونی میدون شبکه ۳ که با حضور کارآفرینان نوآور در سالن همایش‌های برج میلاد تهران برگزار شد گفت: ثروت کشور‌ها به ۴ بخش تقسیم می‌شود دارایی خارجی. ثروت‌های طبیعی، دارایی‌های فیزیکی یا سرمایه گذاری‌ها در کشور مانند ابنیه و تاسیسات و در نهایت مهمترین سرمایه هر کشور کسب و کارهاست.وزیر صمت با بیان اینکه در اغلب اقتصاد‌های دنیا، ۱۵ درصد مربوط به ثروت‌های فیزیکی است و ۸۵ درصد به دارایی‌های نامشهود بر می‌گردد گفت: اگر در کشوری دارایی‌های طبیعی بیشتر، اما دارایی‌های نامشهود آن کمتر باشد کشوری خام فروش خواهد بود.آقای فاطمی امین با اشاره به ذخایر معدنی سرشار در ایران، گفت: دارایی نامشهود ایران سهمش ۳۰ درصد است که باید به ۶۰ تا ۷۰ درصد برسد چرا که این دارایی نامشهود است که می‌تواند این منابع طبیعی را فعال و از آن ثروت و رفاه خلق کند.وزیر صنعت. معدن و تجارت، کسب و کار و قواعد و ساز و کار‌ها را دارایی‌های نامشهود عنوان کرد و افزود: برخلاف تصور عمومی که در دارایی نامشهود، به سرمایه انسانی کشور اهمیت می‌دهند می‌توان گفت سرمایه سازمانی مهمتر از سرمایه انسانی است بدین معنی که افرادی با تخصص‌های مختلف در یک مجموعه کسب و کار و در کنار هم، خروجی بهتری دارد.آقای فاطمی امین به اقدامات وزارت صمت در خصوص افز ایش دارایی نامشهود کشور اشاره کرد و افزود: در این وزارتخانه، ۵ محور در زمینه کسب و کار‌ها برای ارتقاء ثروت سازمانی در نظر گرفته شده است و ارتقاء سرمایه سازمانی، ثروت طبیعی را هم فعال خواهد کرد.وزیر صنعت، معدن و تجارت، پایش کسب و کار‌ها، تقویت، گسترش و رتبه بندی خدمات کسب و کار، اصلاح و بهبود خدمات مجوز‌ها و هماهنگی برنامه‌های کسب و کار‌ها با برنامه‌های حاکمیت را از جمله برنامه‌های وزارت صمت در جهت تقویت سرمایه‌های نامشهود عنوان کرد.آقای فاطمی امین در خصوص پایش کسب و کار‌ها گفت: الان کسب و کار‌ها را بصورت رشته‌ای پایش می‌کنیم، اما تا پایان سال بخش قابل توجهی از صنایع و معادن در سامانه پایش قرار می‌گیرد و بخش اصناف هم در سال آینده به این سامانه خواهد پیوست.وزیر صمت، دومین اقدام را تقویت و گسترش خدمات کسب و کار‌ها برشمرد و افزود: برای حمایت از کسب و کار کوچکی که در تامین مواد اولیه، تامین مالی و وثایق و بازاریابی دارند شرکت‌های مدیریت زنجیره تامین تشکیل خواهد شد.آقای فاطمی امین، سومین اقدام وزارت صمت در حمایت از دارایی‌های نامشهود را موضوع رتبه بندی کسب و کار‌ها دانست و گفت: این کار با رتبه بندی وارد کنندگان آغاز شده است و در سایر موضوعات هم گسترش می‌یابد.وی با بیان اینکه اصلاح و بهبود خدمات مجوز‌ها یا هوشمندسازی خدمات، از دیگر محور‌های مورد توجه وزارت صمت در زمینه کسب و کارهاست افزود: آخرین اقدام هم، هماهنگی برنامه‌های کسب و کار‌ها با برنامه‌های حاکمیت است.وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان از تهیه کنندگان و عوامل برنامه میدون شبکه ۳ سیما که توانسته کارآفرینان نوآور را معرفی کند قدردانی کرد.
بازنشر : آخرین خبر