2023-02-26 10:26:11


پور ابراهیمی: اخذ مالیات‌های سنگین مربوط به عامه مردم نخواهد شد

خبرگزاری دانشجو/ پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:پایه‌ی مالیاتی، اساسا مبنای درآمد در دولت‌ها نیست. اخذ مالیات‌های سنگین برای عامه مردم نیست.

خبرگزاری دانشجو/ پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:پایه‌ی مالیاتی، اساسا مبنای درآمد در دولت‌ها نیست.

اخذ مالیات‌های سنگین برای عامه مردم نیست.

 اخذ مالیات باعث رشد مشاغل مولد می‌شود.

بنابراین از فعالیت های سوداگری و غیرمولد جلوگیری می‌کند.


بازنشر : آخرین خبر