مهران محمدی امین2024-01-28 17:41:13


پیامک مهم سازمان مالیاتی به مردم انجام ندهید جریمه سنگین می‌شوید

پیامک مهم سازمان مالیاتی به مردم/انجام ندهید جریمه سنگین می‌شوید بازار مالیسازمان مالیاتی با شناسایی املاک مردم با ارسال پیامک به آنها هشدار می‌دهد که اگر در سامانه املاک و اسکان ثبت نشود جریمه خانه‌های خالی به آنها تعلق می‌گیرد

متن پیامک ارسال شده به از سوی سازمان مالیاتی به مردم به این شرح است: کدملی … تعداد x ملک برای شما شناسایی شده است.

برای تعیین وضعیت این املاک حداکثر ظرف مدت ۳ روز به سامانه املاک و اسکان amlak.

mrud.

ir مراجعه کنید.

در غیر اینصورت مطابق قانون مشمول پرداخت جریمه‌ای معادل مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوید.

۲۲۰


بازنشر : خبرآنلاین

برچسب‌ها    مالیات    مالیات بر ارزش افزوده