مهران محمدی امین2022-12-02 16:17:04


پیشنهاد تسهیلات تا سقف ۱۰ میلیارد تومان برای کسب و کارهای اینترنتی

صدا و سیما/ فیروزآبادی، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی امادگی دارد به کسب و کارهایی که به نحوی تعداد کاربرشان کاهش پیدا کرده است، تا سقف ۱۰ میلیارد تومان به صورت تسهیلات انجام دهد. .

صدا و سیما/ فیروزآبادی، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی امادگی دارد به کسب و کارهایی که به نحوی تعداد کاربرشان کاهش پیدا کرده است، تا سقف ۱۰ میلیارد تومان به صورت تسهیلات انجام دهد.


بازنشر : آخرین خبر