مهران محمدی امین2023-09-06 11:57:16


پیشنهاد مهم رییس اتاق بازرگانی ایران برای درستکاری مالیاتی منابع ملی با تدبیر، انصاف و شفافیت هزینه شود

پیشنهاد مهم رییس اتاق بازرگانی ایران برای درستکاری مالیاتی/ منابع ملی با تدبیر، انصاف و شفافیت هزینه شود اقتصاد کلانرییس اتاق بازرگانی ایران در توییتی برای اعتمادبخشی به مودیان در پرداخت های مالیاتی راهکاری را پیشنهاد کرده است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین سلاح ورزی نوشت: بهترین راه ترغیب مردم به درستکاری مالیاتی مطمئن ساختن آنها از این نکته است که منابع و ثروت ها و فرصت های ملی با هشیاری و امانتداری محافظت شده و با تدبیر، انصاف و شفافیت هزینه می شود.


بازنشر : خبرآنلاین

برچسب‌ها

-

اتاق بازرگانی

-

مالیات

-

فرارمالیاتی

-