2023-01-16 19:15:09


پیش‌شرط موفقیت مالیات بر عایدی سرمایه

اکو ایران/ برای اصلاح نظام مالیاتی کشور برنامه‌هایی همچون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر درآمد افراد در دست اقدام است. کارشناسان اقتصادی، این اقدامات را مثبت می‌دانند و معتقدند که مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند تاثیری مثبت بر اقتصاد کشور داشته باشد.

برای اصلاح نظام مالیاتی کشور برنامه‌هایی همچون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر درآمد افراد در دست اقدام است.

کارشناسان اقتصادی، این اقدامات را مثبت می‌دانند و معتقدند که مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند تاثیری مثبت بر اقتصاد کشور داشته باشد.

 علی سعدوندی تحلیلگر اقتصادی می‌گوید: مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند جلوی حملات سوداگرایانه یا حملات سفته بازی را بگیرد.

ولی موفقیت این برنامه شرطی وجود دارد و آن هم تورم‌زدایی است.


بازنشر : آخرین خبر