مهران محمدی امین2023-09-10 09:37:09


چالش تامین اجتماعی با ایجاد درگاه مشترک پرداخت «حق‌بیمه» و «مالیات»

ایسنا/ چندی پیش مدیرعامل شرکت خدمات ماشینی تامین اجتماعی از رایزنی با سازمان امور مالیاتی در راستای ایجاد درگاه مشترک جهت پرداخت حق‌ بیمه و هزینه مالیات خبر داد که این امر شائبه فرار کارفرمایان از پرداخت حق بیمه با ایجاد این درگاه را ایجاد کرد که معاون بیمه‌ای سازمان تامین‌ اجتماعی در این خصوص توضیحاتی ارائه کرد.  .

چندی پیش مدیرعامل شرکت خدمات ماشینی تامین اجتماعی از رایزنی با سازمان امور مالیاتی در راستای ایجاد درگاه مشترک جهت پرداخت حق‌ بیمه و هزینه مالیات خبر داد که این امر شائبه فرار کارفرمایان از پرداخت حق بیمه با ایجاد این درگاه را ایجاد کرد که معاون بیمه‌ای سازمان تامین‌ اجتماعی در این خصوص توضیحاتی ارائه کرد.

 


بازنشر : آخرین خبر