مهران محمدی امین2023-12-13 20:54:10


چالش مالیاتی این بار معادن 

ایرنا/اعتراض بخش خصوصی معدن کاران به مالیات ۲درصدی صادرات مواد معدنی، یکی از اخبار مهم هفته گذشته بود. اعضای کمیسیون معادن اتاق ایران معتقدند قبل از انجام کامل عملیات و مشخص شدن سود و هزینه، اخذ مالیات منطقی نیست.

اعتراض بخش خصوصی معدن کاران به مالیات ۲درصدی صادرات مواد معدنی، یکی از اخبار مهم هفته گذشته بود.

اعضای کمیسیون معادن اتاق ایران معتقدند قبل از انجام کامل عملیات و مشخص شدن سود و هزینه، اخذ مالیات منطقی نیست.

اما در طرف مقابل سازمان مالیاتی میگوید این کار با هدف مبارزه با خام فروشی و برای صادرات تمام کالاهای این دسته اعمال شده.

در این گزارش زیروبم مالیات ستانی از صادرات مواد معدنی خام را مورد بررسی قرار داده ایم.


بازنشر : آخرین خبر