2022-12-28 01:20:59


چند خودرو و خانه داشته باشید باید مالیات بدهید؟

اقتصاد آنلاین/ در روزهای اخیر با مطرح شدن مالیات بر عایدی سرمایه، اظهارات مختلفی در این باره مطرح شده، اما اصل این طرح چیست و چه کارکردی دارد؟ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به تبیین این طرح پرداخته است. .

اقتصاد آنلاین/ در روزهای اخیر با مطرح شدن مالیات بر عایدی سرمایه، اظهارات مختلفی در این باره مطرح شده، اما اصل این طرح چیست و چه کارکردی دارد؟ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به تبیین این طرح پرداخته است.


بازنشر : آخرین خبر