2023-01-05 14:29:22


کاهش مالیات بر ارزش افزوده ۷ قلم دانه روغنی ابلاغ شد

گمرک ایران در بخشنامه ای، موضوع کاهش مالیات بر ارزش افزوده ۷ قلم دانه روغنی را ابلاغ کرد.

علی وکیلی مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران پیرو بخشنامه معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، در بخشنامه‌ای به گمرکات سراسر کشور فهرست جدید ۷ قلم دانه روغنی که مالیات بر ارزش افزوده آنها به یک درصد کاهش یافته است را اعلام کرد.

در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه‌های قبلی در خصوص کاهش نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده واردات گندم، برنج، دانه‌های روغنی، انواع روغن خام، حبوبات شامل عدس، نخود، لوبیا و ماش، قند، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز و چای از ۹ درصد به ۱ درصد، به‌پیوست تصویر نامه شماره ٨۰٢۰٧/٥۰/١٤۰١ مورخ ٢٩ / ٩ / ١٤۰١ معاون محترم توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص کالاهای مشمول دانه‌های روغنی و روغن خام جهت اقدام لازم با رعایت کامل سایر مقررات ارسال می‌گردد.

شایسته است دستور فرمائید ردیف‌های تعرفه فصل ١٢ (دانه‌های روغنی) و ردیف‌های تعرفه فصل ١٥ (انواع روغن خام) مندرج در فهرست ضمیمه بخشنامه شماره ٣٢٢١٧٢/١٤۰١/٦٧ مورخ ١۰/٣ /١٤۰١ و ٤٩٤٣٣۰/١٤۰١/١١۰ مورخ ١٢ / ٤ /١٤۰١ کان‌لم‌یکن تلقی و صرفاً کالاهای به‌شرح جدول ذیل به‌عنوان دانه‌های روغنی و روغن خام جهت شمول کاهش مالیات بر ارزش افزوده به‌نرخ یک درصد تلقی می‌گردد.

ضمناً دستور فرمائید در خصوص سایر موارد که دانه‌های روغنی و روغن خام به‌استناد بخشنامه‌های فوق‌الذکر با نرخ کمتر ترخیص گردیده‌اند سریعاً نسبت به بررسی و صدور مطالبه نامه کسر دریافتی با رعایت سایر مقررات اقدام لازم معمول نمایند، همچنین کسر دریافتی مالیات بر ارزش افزوده مشمول مرور زمان موضوع ماده (١٣٥) قانون امور گمرکی نیست.

شایان ذکر است چنانچه کالاهای مزبور قبل از صدور این بخشنامه به گمرک اظهار یا ترخیص شده باشند، مابه‌التفاوت حقوق ورودی مشمول جریمه موضوع ماده (١۰٨) قانون امور گمرکی نخواهد بود.


بازنشر : مهر

برچسب‌ها     گمرک ایران     مالیات بر ارزش افزوده     دانه های روغنی     روغن خوراکی