2023-03-01 16:53:14


کاهش ۳۵ هزار میلیارد تومان از درآمد مالیاتی از محل حقوق و دستمزد در مجلس

نوداقتصادی/ داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: مجلس دیروز آستانه معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد را تا ۱۰ میلیون تومان افزایش داد که اینکار اثر بسیار کاهنده‌ای در درآمدهای مالیاتی ما خواهد داشت. .

نوداقتصادی/ داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: مجلس دیروز آستانه معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد را تا ۱۰ میلیون تومان افزایش داد که اینکار اثر بسیار کاهنده‌ای در درآمدهای مالیاتی ما خواهد داشت.


بازنشر : آخرین خبر