2023-08-02 16:22:11


کدام مزایای حقوق کارگران معاف از مالیات شد؟

دیوان عدالت در رای سی تیرماه خود، مزایای مزدی کارکنان را از مالیات معاف دانسته است.

رای سی تیرماه هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در روزهای اخیر روزنامه رسمی و منتشر شده، یک خط از ابلاغیه سازمان امور مالیاتی کشور را ابطال کرده است.

بر این اساس، پرداختی‌هایی مانند حق مهدکودک، حق لباس و بن کارگری با این استدلال که جزو حقوق ماهانه کارکنان نیست، از مالیات معاف شده است.

با رای شماره ۲۶۸۵ دیوان عدالت، اگر مزایای مزدی کارگران به اضافه‌ی حقوق از کف پرداخت مالیات بیشتر باشد، به مزایای مزدی از جمله بن کارگری مالیات تعلق نمی‌گیرد.

در رای دیوان عدالت آمده که دریافت مالیات از مزایای کارکنان ما مواد ۸۲، ۸۳ و ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم و با آرای قبلی دیوان عدالت تعارض دارد.


بازنشر : منبع: ایلنا