مهران محمدی امین

تولید و مدیریت محتوا


باید بتوانیم یک رابطه برد-برد را با مشتریانتان آغاز کنیم:
آن‌ها را با محتوایی ارزشمند و جذاب درباره موضوعی تغذیه کنیم ! بازاریابی محتوا اینکه چگونه مشتریان/مخاطبان تان را با محصول و کسب‌ و کارتان درگیر کنیم و یک مزیت ویژه را در رقابت ایجاد کنیم را به شکلی حرفه ای انجام می دهد.

پرسش های متداول درباره تولید و مدیریت محتوا


کسب و کار الکترونیک