مهران محمدی امین

طراحی و پیاده سازی مجله های اینترنتی


نقطه تعالی یک کسب و کار در حوزه بازاریابی این است که تبدیل به یک رسانه شود، رسانه ای که به آن رجوع شود، تعامل کند و در تصمیمات اثر بگذارد. مجله اینترنتی می تواند لایه رسانه ای مناسبی برای یک کسب و کار باشد.

پرسش های متداول درباره طراحی و پیاده سازی مجله های اینترنتی


کسب و کار الکترونیک