مهران محمدی امین2022-11-15 19:22:25


دولت به کسب و کارها در فضای مجازی کمک کند/ تسریع در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات

قم- رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تسریع در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات را با اهمیت خواند و گفت: باید برای کمک به کسب و کارهای مبتنی بر فضای مجازی اقدامات لازم صورت گیرد.

آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در دیدار معاون اول رئیس جمهور با قدردانی از وی به خاطر حضور مستمر در صحنه‌های مختلف اجتماعی، گفت: این حضور باعث دلگرمی جامعه است چرا که مردم مشاهده می‌کنند که معاون اول رئیس جمهور در کنار آنها است.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به وقایع اخیر در کشور اظهار داشت: دشمنان بیش از ۴۰ سال است که در صدد آسیب رساندن به کشور هستند و پشتیبانی‌های آنها از این حوادث بی سابقه است اما عنایت و لطف خداوند همواره در مقاطع مختلف باعث حفظ انقلاب اسلامی شده و توطئه دشمنان ناکام بوده است.

وی بر لزوم گفتگو با مردم و آگاهی بخشی به جامعه تاکید کرد و افزود: باید دستگاه‌های متولی فرهنگ بیش از گذشته فعال باشند و با آگاهی بخشی به جامعه طراحی و توطئه‌های دشمنان را خنثی کنند.

آیت الله حسینی بوشهری تسریع در تکمیل و راه اندازی شبکه ملی اطلاعات را با اهمیت خواند و گفت: باید برای کمک به کسب و کارهای مبتنی بر فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی اقدامات لازم صورت گیرد.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه جامعه بیش از پیش نیاز به امید آفرینی دارد، گفت: دشمنان با تمام وجود و با استفاده از تبلیغات گسترده به دنبال آن هستند که گرد یأس و ناامیدی را در جامعه پراکنده کنند که باید برای مقابله با این هدف برنامه ریزی لازم را انجام دهیم.


بازنشر : مهر

برچسب‌ها

-

قم

-

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

-

آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری

-