مهران محمدی امین2023-07-12 05:44:20


کسری بودجه ناشی از مالیات بر خانه‌ها، عامل تورم؟

یک کارشناس اقتصادی مسکن گفت: با وجود مصوب شدن طرح مالیات بر خانه‌های لوکس و خانه‌های خالی، اطلاعات کافی در مورد خانه‌ها در دست دولت و سازمان امور مالیاتی قرار نگرفته و همچنان مالکین به راحتی می‌توانند بار مالیاتی را به دوش مستاجر منتقل کنند یا چندین برابر مالیات بدون محدودیت به قیمت خانه خود اضافه کنند، به علاوه به دلیل مشخص نبودن قیمت این خانه‌ها، امکان اخذ مالیات از آن ها بسیار کم است.

مجید گودرزی افزود: کسری بودجه بابت نگرفتن مالیات از این خانه ها توسط افزایش نقدینگی تامین می‌شود و این امر باعث افزایش تورم می‌شود.

وی بیان کرد: قوانین نه چندان منظم و سفت و سخت در این باره باعث شده که جریمه‌های ثبت نکردن ملک در سایت دارایی و یا دور زدن آن بسیار ناچیز باشد و مالکان رغبتی به ثبت خانه های خود نداشته باشند.

گودرزی گفت: به علت نفتی بودن اقتصاد کشورمان بحث مالیات به خصوص مالیات بر خانه‌های لوکس، در کشور ما کمرنگ تر و رشد کندتری نسبت به باقی جهان دارد.

 


بازنشر : خبرفوری