مهران محمدی امین2023-07-25 00:42:11


کسری ۵۲ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی

فردای اقتصاد/آمارها حاکی از کسری ۵۲ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی در بهار ۱۴۰۲ نسبت به مقادیر مصوب است. عملکرد درآمدهای مالیاتی کل کشور نشان می‌دهد که در بهار ۱۴۰۲، حدود ۱۳۷.

فردای اقتصاد/آمارها حاکی از کسری ۵۲ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی در بهار ۱۴۰۲ نسبت به مقادیر مصوب است.

عملکرد درآمدهای مالیاتی کل کشور نشان می‌دهد که در بهار ۱۴۰۲، حدود ۱۳۷.

۲ همت (هزار میلیارد تومان) درآمد کسب شده که نسبت به معادل سه ماهه مصوب، ۵۲.

۳ همت کمتر بوده و ۷۲.

۴ درصد تحقق را نشان می‌دهد.

کل درآمدهای مالیاتی تصویب شده در قانون بودجه ۱۴۰۲ حدود ۹۰۷ همت بوده که شامل پنج بند است.

با این حال قسمت «مالیات بر واردات» که مربوط به گمرک بوده و ۱۴۹ همت برای آن در نظر گرفته شده، در آمارهای عملکرد سازمان امور مالیاتی ذکر نمی‌شود.

لذا در ادامه به بررسی ۴ بند دیگر پرداخته می‌شود که مجموعا بیش از ۷۵۷ درآمد برای آنها لحاظ شده است.

بر این اساس بایستی در سه ماهه اول امسال حدود ۱۸۹.

۴ همت از این محل درآمد کسب می‌شد در حالی که تنها ۱۳۷.

۲ همت دریافت شده که ۷۲.

۴ درصد تحقق را نشان می‌دهد و لذا ۵۲.

۳ همت کسری از این محل وجود دارد.

مالیات‌های مستقیمدرآمد مالیات‌های مستقیم در بهار امسال ۸۰.

۶ همت بوده که حدود ۵۹ درصد از کل درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص داده است.

این در حالی است که بر اساس قانون بودجه بایستی در سه ماه، درآمد مالیات‌های مستقیم بیش از ۱۱۲ همت می‌بود و لذا حدود ۳۱.

۶ همت از این محل کسری وجود دارد.

مالیات‌های مستقیم از سه بخش مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت تشکیل شده است.

در این بین بیشترین میزان کسری مربوط به مالیات بر اشخاص حقوقی است به طوری که ۲۸.

۵ همت از درآمدهای پیش‌بینی شده از این محل، دریافت نشده است.

مالیات بر کالاها و خدماتدرآمد مالیات بر کالاها و خدمات نیز در بهار ۵۶.

۵ همت بوده در حالی که بر اساس یک چهارم قانون بودجه، بایستی بیش از ۷۳.

۲ همت درآمد کسب می‌شد و لذا از این محل نیز ۲۰.

۷ همت کسری وجود دارد.

در این میان بیش از ۱۰ همت از این کسری مربوط به مالیات بر ارزس افزوده بوده و سایر موارد از قبیل «مالیات بر فروش  فرآورده های نفتی» و نیز «در آمد حاصل از وصول مالیات عملکرد شرکت‌های صادرکننده مواد خام و نیم خام» نیز عملکرد بسیار پایینی در زمینه وصول درآمدها داشته‌اند.

جمع بندیدر سال گذشته ۴۷۱ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی کسب شد که نسبت به رقم مصوب در قانون بودجه یعنی  ۴۵۴ همت، تحقق ۱۰۴ درصدی را نشان می‌دهد.

با این حال مقادیر در نظر گرفته شده برای درآمدهای مالیاتی درسال ۱۴۰۲، رشد حدود ۶۹ درصدی را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد تا حدود زیادی با خوش‌بینی در نظر گرفته شده است.

در واقع در حالی که در سال گذشته به طور میانگین ماهانه حدود ۳۹.

۲ همت درآمد مالیاتی کسب شده، این عدد برای امسال بیش از ۶۳ همت در نظر گرفته شده است.

با این وجود در سه ماهه اول امسال، به طور میانگین ۴۵.

۷ همت درآمد کسب شده است.

لذا بایستی دید که آیا در ادامه سال درآمدهای مالیاتی به طور کامل تحقق می‌یابد و یا از این محل نیز بر خلاف سال گذشته، کسری بودجه به وجود خواهد آمد.

بازار


بازنشر : آخرین خبر