2023-06-19 19:48:01


گامی مهم در جهت مبارزه با فرار مالیاتی و ایجاد شفافیت مالی

صدا و سیما/ تا دو روز دیگر سامانه تفکیک حساب شخصی از تجاری تکمیل می‌شود. بانک مرکزی از اسفند پارسال سامانه‌ای را به منظور تفکیک حساب شخصی از تجاری رونمایی کرد که ۲۴ بانک به این سامانه متصل شده‌اند.

صدا و سیما/ تا دو روز دیگر سامانه تفکیک حساب شخصی از تجاری تکمیل می‌شود.

بانک مرکزی از اسفند پارسال سامانه‌ای را به منظور تفکیک حساب شخصی از تجاری رونمایی کرد که ۲۴ بانک به این سامانه متصل شده‌اند.

۶ بانک جامانده هم ملزم شدند تا پایان خرداد به این سامانه متصل می‌شوند.


بازنشر : آخرین خبر