2023-10-10 23:13:07


گزارش نماینده مجلس از یک حاتم‌بخشی بزرگ مالیاتی

خبرگزاری بازار/سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بر اساس آمار، ۴۰ شرکت بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تخفیف مالیاتی استفاده کرده و محصولات خود را با قیمت جهانی در بازار ایران به فروش می‌رسانند. محسن زنگنه در جریان جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و بررسی بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه که به شفافیت حمایت‌های مالیاتی دولت باز می‌گشت تاکید کرد: بر اساس آمار ۴۰ شرکت دولتی از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تخفیف مالیاتی استفاده می‌کنند.

خبرگزاری بازار/سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بر اساس آمار، ۴۰ شرکت بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تخفیف مالیاتی استفاده کرده و محصولات خود را با قیمت جهانی در بازار ایران به فروش می‌رسانند.

محسن زنگنه در جریان جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و بررسی بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه که به شفافیت حمایت‌های مالیاتی دولت باز می‌گشت تاکید کرد: بر اساس آمار ۴۰ شرکت دولتی از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تخفیف مالیاتی استفاده می‌کنند.

حرف کمیسیون این است که چرا این رویه را اصلاح نمی‌کنید.

این شرکت‌ها که از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تخفیف مالیاتی استفاده می‌کنند محصولات خود را با قیمت جهانی در ایران به فروش می‌رسانند.

وی اظهار کرد: کمیسیون تاکید کرد که فشار را از روی مردم بردارید و میزان تخفیف و بخشودگی‌های مالیاتی که در برخی از سال‌ها بعضا از درآمدهای مالیاتی کشور بیشتر بوده شفاف شده و در جهت اصلاح این رویه گام بردارید.

بر اساس مصوبه کمیسیون وزارت اقتصاد و دارایی مکلف است تا فهرست تمامی تخفیف‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی را تهیه کند و میزان کاهش درآمدهای مالیاتی را در بودجه‌های سنواتی اعلام کند.

ما باید فشار را از دوش مردم برداریم و محل کاهش این تخفیف‌های درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا خواهد کرد.

بازار داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در جریان این بند بیان کرد: از نگاه دکتر قالیباف به بحث مالیات که کاملا نگاه کاربردی است، تشکر می‌کنیم.

در مورد موارد حذفی لایحه بعضا تصمیماتی گرفته شده در کمیسیون تلفیق که منجر به آسیب به درآمدهای دولت شده است.

انتظار می‌رود نسبت به تفسیر آیین‌نامه داخلی بازنگری شده و این‌که پیشنهادات حذفی کمیسیون تلفیق نیز در صحن مجلس شورای اسلامی نیز مورد توجه و بررسی قرار گیرد.

اما حکمی که در لایحه برای شفافیت تخفیفات مالیاتی آورده شده بار مالی ندارد و این حکم دولت را مکلف می‌کند تا معافیت‌ها، بخشودگی‌ها و انتقال مالیاتی را محاسبه کرده و در پیوست بودجه به استحضار نمایندگان برساند.

بر اساس آمار گاهی مالیاتی که ما وصول می‌کنیم کمتر از معافیت‌های مالیاتی می‌باشد.

برای این‌که از این موارد جلوگیری شود این تصویب در لایحه آورده شده است.


بازنشر : آخرین خبر