مهران محمدی امین2023-11-01 16:04:10


یکی از مسیرهای فرار مالیاتی بسته شد!

ایسنا/رئیس ‌کل سازمان امور مالیاتی کشور از صدور ۶۰۰ هزار اظهارنامه برآوردی به عنوان یکی از راه‌های جلوگیری از فرار مالیاتی خبر داد. سید محمدهادی سبحانیان در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس در این باره نوشت: «یکی از راه‌های فرار مالیاتی تا پیش از این، عدم تسلیم اظهارنامه بود.

رئیس ‌کل سازمان امور مالیاتی کشور از صدور ۶۰۰ هزار اظهارنامه برآوردی به عنوان یکی از راه‌های جلوگیری از فرار مالیاتی خبر داد.

سید محمدهادی سبحانیان در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس در این باره نوشت: «یکی از راه‌های فرار مالیاتی تا پیش از این، عدم تسلیم اظهارنامه بود.

از این پس این مسیر بسته شد!برای اولین بار بیش از ۶۰۰ هزار اظهارنامه برآوردی برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی فاقد اظهارنامه و فراری مالیاتی، به صورت سیستمی صادر می شود.

و این راه ادامه دارد ان شاءالله»


بازنشر : آخرین خبر