2023-02-05 11:42:59


۴۵۰هزار خودروی لوکس امسال باید مالیات بدهند؛ دریافت مالیات از خانه‌های خالی به کجا رسید؟

تسنیم/رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به شروع دریافت مالیات از خانه های خالی با مالکین بالای۱۰۰ واحد گفت: برای سالجاری هم اطلاعات ۴۵۰ هزار خودروی گرانقیمت را از پلیس راهور دریافت کرده ایم که مشغول تعیین مبلغ مالیات و اعلام به مودیان هستیم. برنامه میز اقتصاد با موضوع برنامه اقدامات و دستاورد‌های سازمان امور مالیاتی کشور میزبان داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی بود.

رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به شروع دریافت مالیات از خانه های خالی با مالکین بالای۱۰۰ واحد گفت: برای سالجاری هم اطلاعات ۴۵۰ هزار خودروی گرانقیمت را از پلیس راهور دریافت کرده ایم که مشغول تعیین مبلغ مالیات و اعلام به مودیان هستیم.

برنامه میز اقتصاد با موضوع برنامه اقدامات و دستاورد‌های سازمان امور مالیاتی کشور میزبان داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی بود.


بازنشر : آخرین خبر