آموزش مجازی و ال ام اس

Tahora E-learning social network
مشخصات سامانه

آدرس : lms.ui.ac.ir
عنوان : سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی - دانشگاه اصفهان
تاریخ پیاده سازی : 1398
نسخه : 4.0

طراحی و توسعه سامانه توسط بخش فناوری اطلاعات و آموزش مجازی مشاوره مدیریت و توسعه کسب و کار تیارا انجام شده است .

شبکه مجازی آموزش طهورا : [ دانلود مستند سامانه | درباره سامانه ]