مهران محمدی امین

استقرار سرور و پشتیبانی سامانه بیگ بلوباتن- Bigbluebutton


ارائه خدمات تهیه و نصب سرور بیگ بلوباتن ، پشتیبانی بیگ بلو باتن ویژه موسسات آموزشی و آموزش عالی، دانشگاه ها و سازمان ها توسط تیم فنی و پشتیبانی تیارا انجام می شود.

فروش سرور بیگ بلوباتن - نصب سرور بیگ بلوباتن - لایسنس بیگ بلوباتن -استقرار سرور بیگ بلوباتن - نگهداری سرور بیگ بلوباتن - فروش بیگ بلوباتن - فروش لایسنس بیگ بلوباتن فروش سرور bigbluebutton - نصب سرور bigbluebutton - لایسنس bigbluebutton کانکت -استقرار سرورbigbluebutton - نگهداری سرور bigbluebutton - فروش bigbluebutton - فروش لایسنس bigbluebutton

پرسش های متداول درباره استقرار سرور و پشتیبانی سامانه بیگ بلوباتن- Bigbluebutton

مجموعه تیارا چه خدماتی در حوزه استقرار سرور بیگ بلو باتن ارائه می دهد ؟

تهیه سرور مناسب بیگ بلو باتن، تهیه نسخه جدید و استقرار سرور بیگ بلو باتن پشتیبانی و نگهداری سرور بیگ بلو باتن از خدماتی است که در مجموعه تیارا ارائه می شود./

استقرار سامانه بیگ بلو باتن چه نیازمندی هایی دارد؟

هر سامانه بیگ بلو باتن نیازمند یک سرور است که می تواند به شکل مجازی و اجاره ای یا به شکل فیزیکی باشد و همچنین نصب نسخه جدید بیگ بلو باتن است.

منابع سروری مورد نیاز یک سرور بیگ بلو باتن به چه میزان باید باشد ؟

لینوکسی - Cenos یا ابونتو : سیستم عامل - GB: رم - 64 GB (Min) : فضای ذخیره سازی - 200 Valid Static IP : نوع ارتباط - 80,443,1935 : پورت های مورد نیاز

آیا امکان کلاسترینگ بیگ بلو باتن و ایجاد خودکار جلسات آنلاین وجود دارد ؟

بله ، مجموعه تیارا امکان کلاسترینگ چند سرور بیگ بلو باتن و امکان ایجاد جلسات آنلاین به شکل خودکار و بر اساس برنامه هفتگی و ترمی را ارائه می دهد.


آموزش مجازی