مهران محمدی امین

استقرار سرور و پشتیبانی سامانه آدوبی کانکت - Adobe Connect


ارائه خدمات تهیه و نصب سرور آدوبی کانکت ، فعال سازی لایسنس آدوبی کانکت ، پشتیبانی آدوبی کانکت ویژه موسسات آموزشی و آموزش عالی، دانشگاه ها و سازمان ها توسط تیم فنی و پشتیبانی تیارا انجام می شود.

فروش سرور آدوبی کانکت - نصب سرور آدوبی کانکت - لایسنس آدوبی کانکت -استقرار سرور آدوبی کانکت - نگهداری سرور آدوبی کانکت - فروش آدوبی کانکت - فروش لایسنس آدوبی کانکت فروش سرور Adobe connect - نصب سرور Adobe connect - لایسنس Adobe connect کانکت -استقرار سرورAdobe connect - نگهداری سرور Adobe connect - فروش Adobe connect - فروش لایسنس Adobe connect

پرسش های متداول درباره استقرار سرور و پشتیبانی سامانه آدوبی کانکت - Adobe Connect

تهیه سرور مناسب آدوبی کانکت، تهیه لایسنس و استقرار سرور آدوبی کانکت پشتیبانی و نگهداری سرور آدوبی کانکت از خدماتی است که در مجموعه تیارا ارائه می شود.

مجموعه تیارا چه خدماتی در حوزه استقرار سرور آدوبی کانکت ارائه می دهد ؟

تهیه سرور مناسب آدوبی کانکت، تهیه لایسنس و استقرار سرور آدوبی کانکت پشتیبانی و نگهداری سرور آدوبی کانکت از خدماتی است که در مجموعه تیارا ارائه می شود./

استقرار سامانه آدوبی کانکت چه نیازمندی هایی دارد؟

هر سامانه آدوبی کانکت نیازمند یک سرور است که می تواند به شکل مجازی و اجاره ای یا به شکل فیزیکی باشد و همچنین فعال سازی لایسنس آدوبی کانکت پس از نصب است .

منابع سروری مورد نیاز یک سرور آدوبی کانکت به چه میزان باید باشد ؟

Microsoft Windows Server 2016 (64-bit) : سیستم عامل - 6 core Intel Xeon or faster : سی پی یو - 32 GB: رم - 150 GB (Min) : فضای ذخیره سازی - 1 Valid Static IP : نوع ارتباط - 80,443,1935 : پورت های مورد نیاز

آیا امکان کلاسترینگ و ایجاد خودکار جلسات آنلاین وجود دارد ؟

بله ، مجموعه تیارا امکان کلاسترینگ چند سرور آدوبی کانکت و امکان ایجاد جلسات آنلاین به شکل خودکار و بر اساس برنامه هفتگی و ترمی را ارائه می دهد.آموزش مجازی