مهران محمدی امین

سامانه شبکه اجتماعی آموزش طهورا (Social-LMS)


شبکه اجتماعی آموزش طهورا یک سامانه مدیریت یادگیری است که براساس تجربیات استقرار در دانشگاه های بزرگ کشور را دارد و نیز دارای امکانات ویژه در زمینه ارزیابی و ترغیب یادگیری دارد.

فروش ال ام اس - فروش lms - ال ام اس دانشگاه اصفهان - ال ام اس دانشگاه پیام نور - lms دانشگاه اصفهان - lms دانشگاه پیام نور - آموزش مجازی - سایت آموزش مجازی - آموزش مجازی دانشگاه

پرسش های متداول درباره سامانه شبکه اجتماعی آموزش طهورا (Social-LMS)

مجموعه تیارا چه مواردی را در زمینه حقوق تجارت و کسب و کار ارائه می دهد؟

تیارا در زمینه های مشاوره تخصصی حقوقی به افراد حقیقی و حقوقی (شرکتها) با رویکرد تقویت ساختار حقوقی. مشاوره و اجرای دعاوی حقوقی، کیفری و مالی با بهره گیری از تجربیات مشاوران و وکلای مجموعه با رویکرد تسریع در امر رسیدگی و حصول نتیجه ارائه خدمات و مشاوره را تحت عنوان حقوق تجارت و کسب و کارارائه می دهد.


آموزش مجازی