پخش زنده کنفراس


مدیریت ارائه تصویری کنفرانس ها و رویدادها به شکل مجازی و پخش زنده یکی از امکاناتی است که این روزها به شکل ضرورت درآمده است.

به دلایل گوناگون امکان حضور بسیاری از افراد در رویداد، مراسم و نشست های بسیاری فراهم نمیگردد، اما با پخش آنلاین و پخش زنده آنها میتوان مخاطبین بیشتری را جهت اطلاع از مراسم ها و نشست ها تحت پوشش قرار داد و در هزینه های زیادی صرفه جویی نمود.
 
پخش زنده اینترنتی اختصاصی کنفرانس و همایش به سازمان برگزار
 کننده کنفرانس، همایش ویا سمینار اجازه می دهد تا شرکت کنندگانی از راه دور داشته و به صورت زنده امکان حضور و شرکت را به آن ها بدهند. پخش زنده می تواند به جذب مخاطب در سراسر کشور و جهان کمک کند. بینندگان میتوانند برنامه زنده کنفرانس را از هر دستگاهی تماشا کنند، از جمله رایانه های شخصی ، تبلت، تلفن همراه و تلویزیون هوشمند.
 

 آموزش مجازی