مهران محمدی امین
استقرار و پشتیبانی سامانه بیگ بلوباتن- Bigbluebutton

استقرار و پشتیبانی سامانه آدوبی کانکت - Adobe Connect

سامانه شبکه اجتماعی آموزش طهورا (Social-LMS)

پخش زنده کنفراس

سامانه آزمون طهورا

مشاوره و اجرای سامانه های مدیریت یادگیری